Obchodní podmínky

Nákupní řád elektronického obchodu

správce a provozovatele Radek Ševčík - Triumph Olomouc

(dále též jen „Podmínky“)

1. Popis služby

1.1. Elektronický obchod (dále též jen „eSHOP“) umožňuje nákup zboží a služeb dle aktuální nabídky uvedené na webových stránkách eShopu, všem zákazníkům, kteří si zboží či služby objednávají prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

2. Pravidla a podmínky poskytování služby eSHOP

2.1. Služba eSHOP je poskytována v souladu s příslušnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb a zboží správce a provozovatele Radek Ševčík (dále jen „prodejce“) v aktuálním znění. Nákupním řádem elektronického obchodu v aktuálním znění a obecně závaznými právními předpisy České republiky

2.2. V případě, že zákazník nesplní podmínky pro objednání zboží či služeb prostřednictvím eShopu, objednávka může být bez náhrady zrušena.

2.3. Na důkaz registrace objednávky do elektronického systému prodejce po jejím odeslání obdrží zákazník automaticky generovanou rekapitulaci své objednávky. K přijetí objednávky a tedy i uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem dochází až doručením následného e-mailu (nebo telefonátu), v němž prodejce výslovně potvrzuje přijetí příslušné objednávky.

2.4. V případě, že se objednávku zákazníka nepodaří telefonicky (podle zákazníkem poskytnutých kontaktních telefonních údajů) nebo e-mailem potvrdit, může být objednávka bez náhrady zrušena.

2.5. Dodávky zboží v rámci České republiky jsou zajišťovány přepravní službou GLS, a to výhradně v pracovních dnech.

2.6. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy v České republice a Slovenské republice, a to nejpozději třetí pracovní den následující po potvrzení objednávky, pokud zákazník neobdrží jinou informaci. Náklady spojené s dodávkou hradí v plné výši zákazník.

2.7. Zboží může být zákazníkům dodáno později, než ve stanovené lhůtě, a to v případě, že vybrané zboží není momentálně na skladě, o této skutečnosti bude zákazník ihned po obdržení objednávky informován e-mailem, případně telefonem.

2.8. Po opakovaném neúspěšném pokusu o dodání zboží zákazníkovi je objednávka bez náhrady zrušena.

2.9. Zákazník zadává objednávku na stránkách eShopu prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

2.10. Zákazník je při vyplňování objednávky povinen uvádět pravdivé údaje a kompletní údaje.

2.11. Platbu za zboží uhradí zákazník v hotovosti při převzetí zboží. To neplatí v případech, kdy se obě strany dohodnou na jiné formě úhrady (převodem na bankovní účet atd.).

2.12. Daňový doklad o uhrazení ceny za objednané zboží obdržíte spolu s objednaným zbožím v jedné zásilce.

2.13. Reklamace zboží a služeb, zakoupených u prodejce Radek Ševčík, vyřizuje prodejce Radek Ševčík se sídlem Balcárkova 5, 779 00 Olomouc. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce Radek Ševčík, a to např. předložením daňového dokladu nebo záručního listu, který je součástí dodávky. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 - § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2.14. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od jejího obdržení (§ 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zboží je nepoškozené, kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eSHOPu, a to např. daňovým dokladem, který obdrží společně se zásilkou. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 - § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zákazníkovi je poskytována na zboží záruka v délce 24 měsíců.

2.15. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním zboží a služeb, a to za účelem zpracování dat a akčních nabídek ve svém elektronickém obchodě.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další parametry služby eSHOP.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby eSHOP.

3.3. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.

3.4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.11.2019. Okamžikem účinnosti nového znění podmínek pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
elektronicky ze serveru triumpholomouc.cz - online
telefonicky na číslech uvedených v kontaktech *
* Po-Pá (9.00-17.00hod)
e-mailem info@triumpholomouc.cz
* Na objednávce je nutné uvést přesnou adresu příjemce a kontakt pro telefonické ověření. Provozovatel Radek Ševčík si vyhrazuje právo nevyřídit objednávku, kterou nelze ověřit.
 
OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY
přijatá objednávka bude obratem e-mailem potvrzena nebo telefonicky ověřena
při ověřování objednávky bude objednateli sdělena úplnost vykrytí objednávky
 
ODESLÁNÍ
zboží je odesíláno neprodleně po ověření objednávky přepravní službou
 
POŠTOVNÉ
ke každé zásilce účtujeme poštovné ve výši 160,- Kč
cena poštovného s doběrečným na Slovensko je 350,- Kč
 
PLATBA
všechny ceny jsou uvedeny s DPH
dobírkou
fakturou na účet dodavatele
 
NÁHRADNÍ DODÁVKA
v případě, že objednané zboží není momentálně na skladě, bude objednateli nabídnut náhradní termín dodání, nebo dohodnuto zrušení objednávky

 
REKLAMACE
reklamace se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění